Privacybeleid

Privacybeleid

Het Gilde van Filosofisch Practici, gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 55777724) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Gilde van Filosofisch Practici verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Gilde van Filosofisch Practici verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en cliënten van de praktijk die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gildevanfilosofischpractici[at]gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 • IP-adres van bezoekers van deze site.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Het Gilde van Filosofisch Practici verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres worden verwerkt voor de levering van diensten, bijvoorbeeld lidmaatschap.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Van bezoekers van de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de gebruiker en de browser gebruikersagent-string om spam-opsporing te helpen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Gilde van Filosofisch Practici neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Het Gilde van Filosofisch Practici) tussen zit.

Het Gilde van Filosofisch Practici gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Gebruik van deze programma’s heeft geen gevolgen voor gebruikers van deze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wanneer een gebruiker van deze website een reactie achterlaat dan worden die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers, die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die gebruikers van deze website invullen op een contactformulier of aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt voor communicatie tussen deze site en de gebruiker. Ze worden niet gedeeld met derde partijen of verwerkt voor commerciële doeleinden.

Standaard deelt WordPress geen enkele persoonlijke data met wie dan ook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Het Gilde van Filosofisch Practici gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als de gebruiker “Herinner mij” selecteert, wordt de login 2 weken bewaard.

Wanneer een gebruiker een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door diens browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel dat de gebruiker heef bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Gilde van Filosofisch Practici en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gildevanfilosofischpractici[at]gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Gilde van Filosofisch Practici wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Het Gilde van Filosofisch Practici neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op gildevanfilosofischpractici[at]gmail.com.

Het Gilde van Filosofisch Practici verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Gilde van Filosofisch Practici blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

error: Alert: Content is beschermd !