Het Gilde

De term  ‘filosofisch practicus ‘ is gemunt door Harm van der Gaag in 2012. In dat jaar richtte de eerste groep cursisten van de beroepsopleiding samen met Harm het Gilde voor Filosofisch Practici op. Plaats van handeling: de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Het Gilde heeft sindsdien een nauwe band met de ISVW.

In de filosofische praktijk staat het voeren van filosofische gesprekken centraal. Meestal zijn dit individuele gesprekken tussen één bezoeker en een filosofisch practicus. Kenmerkend zijn het vraaggerichte karakter van de gesprekken en de filosofische denkhouding die de practicus zijn bezoekers laat aannemen. In een filosofisch gesprek staat niet het vinden van antwoorden en oplossingen centraal, maar het ontwikkelen van de vraag. Bezoekers van filosofisch practici zijn op zoek naar wijsheid.

Naar het voorbeeld van Socrates is wijsheid: “weten dat je het niet weet”. Wie beseft dat hij het niet weet en dat besef uitspreekt, stelt een vraag. Het bevragen daarvan brengt die vraag in beweging. Dit gebeurt in de gesprekken met een filosofisch practicus, maar ook bij de bezoeker zelf, tussen twee gesprekken in. Precies deze evolutie van de vraag van de bezoeker is wat we noemen: ‘wijzer worden’. [Lees meer over onze werkwijze.]
Of kies een van de onderwerpen uit het menu voor meer informatie over het Gilde en haar organisatie.

error: Alert: Content is beschermd !