Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde
Voorzitter: Dorien Brunt
Secretaris: Angèl Ruyter
Penningmeester: Roeland ten Napel
Ledenadministratie: Angèl Ruyter (bestuur@gildefp.nl)

Meesters
Harm van der Gaag (2012)
Hans Vonk (2016)

Redactie Gildetijdschrift

Harm van der Gaag, Bert Mertens,  Mariëtte Slaats (redactiegilde@gmail.com)