waarom ga je naar een filosofisch practicus?

Je loopt in je leven, je werk, of je relatie aan tegen een kwestie waar je niet uitkomt. Wanneer je erover nadenkt, kom je steeds uit bij hetzelfde punt. Je kunt maar niet tot een besluit komen. Dat is niet vreemd, want de vragen die je jezelf stelt hebben nu eenmaal niet één juist, definitief antwoord. In een filosofisch gesprek leer je met zulke vragen omgaan. 

Met hulp van een filosofisch practicus doorbreek je de cirkels waarin je denken rondgaat, stop je met piekeren. De kwestie waarmee je rondloopt wordt helder. Je leert de juiste vragen stellen en preciezer denken. In de loop van een aantal sessies ga je dit zelfstandig toepassen. Je neemt een filosofische vragende denkhouding aan waarmee je in de toekomst andere kwesties het hoofd kunt bieden.

Het gesprek

Tijdens een gesprek luistert de filosofisch practicus zorgvuldig naar je verhaal en stelt vragen om iets te verduidelijken. Hij/zij vraagt door bij een opvallende uitspraak en spoort je aan je nauwkeuriger uit te drukken. In de loop van het gesprek wordt duidelijk waar je jezelf tegenspreekt, waar je uitgaat van verkeerde aannames en drogredeneringen gebruikt.

In het gesprek werken we toe naar een vraag die je mee naar huis neemt. In de tijd tot het volgende gesprek ga je met jouw vraag aan de slag. Je schrijft nieuwe vragen op, geeft voorlopige antwoorden en neemt rustig de tijd om kritisch te bekijken wat je hebt opgeschreven. Door een paar weken zo met je vraag te leven, krijg je steeds beter inzicht in het eigenlijke probleem.

vervolg

Het volgende gesprek kan verdergaan waar je bent gebleven, maar dat hoeft niet. We kunnen ook een nieuwe kwestie oppakken. Het gaat er niet zozeer om problemen op te lossen – al is dat natuurlijk mooi meegenomen – alswel om zorgvuldiger en scherper te leren denken. Een filosofisch practicus is een denkpedagoog, geen coach of therapeut. Net als het eerste gesprek werken de volgende gesprekken toe naar een vraag waarover je tot de volgende sessie nadenkt. Na een aantal sessies wordt het stellen van vragen over je eigen denken een tweede natuur. Je hebt jezelf een filosofische denkhouding eigen gemaakt. Die helpt je kwesties die later op je pad komen scherper te zien en zo nodig op te lossen.

Wat mensen zeggen


Stel ons een vraag