Wat doet een filosofisch practicus voor jou of je team?

Waarom ga je naar een filosofisch practicus?

Je loopt in je leven, je werk, of je relatie aan tegen een kwestie waar je niet uitkomt. Wanneer je erover nadenkt, kom je steeds uit bij hetzelfde punt. Je kunt maar niet tot een besluit komen. Dat is niet vreemd, want de vragen die je jezelf stelt hebben nu eenmaal niet één juist, definitief antwoord. In een filosofisch gesprek leer je met zulke vragen omgaan.

Met hulp van een filosofisch practicus doorbreek je de cirkels waarin je denken rondgaat, stop je met piekeren. De kwestie waarmee je rondloopt wordt helder. Je leert de juiste vragen stellen en preciezer denken. In de loop van een aantal sessies ga je dit zelfstandig toepassen. Je neemt een filosofische vragende denkhouding aan waarmee je in de toekomst andere kwesties het hoofd kunt bieden.

Lees meer

Een filosofisch 
practicus voor je team /bestuur

Je team werkt al jaren volgens een bepaalde werkwijze, vanuit een visie die indertijd is bedacht. Maar iets lijkt niet te kloppen, je krijgt er alleen geen vinger achter. Dat wordt nog lastiger door de dagelijkse beslommeringen op het werk, bureaucratie, teveel vergaderen en te weinig bezig zijn met de kern waarom het draait.

De verleiding is groot terug te vallen op schijnoplossingen die tijdelijk of zelfs helemaal niet helpen. Een filosofische, onconventionele benadering kan dan verfrissend werken. Een filosofisch practicus vraagt door tot het eigenlijke probleem boven water is en neemt geen genoegen met uitspraken als: “Zo doen we het hier nu eenmaal.”

Lees meer

De Gilde-methode. Onze werkwijze

Filosoferen is niet alleen denken, maar ook stelling nemen tegenover je eigen denken. Op die manier komt er ruimte tussen je vraag (de kwestie) en je denken daarover. Door je denken te onderzoeken, ga je inzien wat je beweegt of soms emotioneert, wat voor gedachten je daarbij hebt, welke ideeën er achter die gedachten schuil gaan en welke waarden je blijkt te hanteren.

Je ontdekt hoe ver je kunt komen met je denken en waar je wel of geen invloed op hebt. In de ruimte die ontstaat door je vraag te onderzoeken, kun je vervolgens een standpunt innemen om die vraag vanuit een ander gezichtspunt onder de loep te nemen. Soms vind je een antwoord of oplossing, maar dat is — hoe welkom ook — bijvangst. De voortgang van de gesprekken is een voortgang van vraag naar vraag.

Lees meer