Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde

Voorzitter: Marlies Nadort
Penningmeester: Nelleke Krol
Secretaris: Dick van der Wateren
Ledenadministratie: (bestuur@gildefp.nl)

Meesters

Harm van der Gaag (2012)