Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde
Voorzitter: Marlies Nadort
Secretaris: Dick van der Wateren
Penningmeester: Nelleke Krol
Ledenadministratie: (bestuur@gildefp.nl)

Meesters
Harm van der Gaag (2012)

Redactie Gildetijdschrift

Harm van der Gaag, Mariëtte Slaats (redactiegilde@gmail.com)

error: Alert: Content is beschermd !