Gilde van Filosofisch Practici

Het Gilde is de beroepsvereniging van filosofisch practici, ofwel denkpedagogen. Wij zijn getraind om ‘schoon’ te luisteren, dat wil zeggen dat de gesprekken verschoond blijven van de gedachten en gevoelens van de filosofisch practicus.

In individuele gesprekken begeleiden wij bezoekers die naar onze praktijk komen bij het ontwikkelen van een filosofische denkhouding en bij het verfijnen én versterken van hun denken. Deze filosofische houding houdt de bereidheid in telkens weer te bevragen wat je meent te weten. Naarmate er meer gesprekken worden gevoerd zal ook het denken kritischer, genuanceerder en vrijer worden.

In groepsgesprekken binnen organisaties vragen wij door tot het eigenlijke probleem boven water is of begeleiden wij de groep in een gezamenlijke denkoefening om tot nieuwe inzichten te komen.

Ga naar het menu om door de site te navigeren, of naar de volgende pagina: Wat doet een filosofisch practicus voor jou of je team?